دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره ملی می باشد
دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره ملی می باشد دانشجویان محترم جهت استفاده از پورتال ابتدا با استفاده از شماره دانشجوئی و کد ملی وارد سیستم شده و اطلاعات خود را تکمیل و
شماره داخلی امور پایان نامه ها 447
شماره داخلی امور پژوهش 448
امروز دوشنبه 11 اسفند 1399
راهنمای دانشجو