میهمان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر


گروه:
12345678910...
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
تقوی افشرد سعید 00
مدیر مدیر 108 00
رسولي صمد برق الکترونيک 00
پارسا سعید مهندسي کامپيوتر نرم افزار 25
ساسانپور شهرزاد تاريخ 23
رابط فريدون فيزيک اتمي و مولکولي 00
ناظرعدل کامبيز دامپروري 00
جعفرزاده قديم محمدرضا 00
ميرآقازاده عطاري علي علوم دامي تغذيه دام 00
سيدي وفايي ميرعلي اصغر زبان شناسي همگاني 00
اسدي يحيي دامپروري 00
خسروشاهی اصل اصغر علوم و صنايع غذائي 17
ماهری سیس ناصر علوم دامي تغذيه دام 01
احمدزاده علیرضا اصلاح نباتات 07
مهدوی توفیق تربيت بدني 00
صراطي ژيلا زبان و ادبيات فارسي 00
جبرئیل جمالی محمدعلی کامپیوتر 00
اصل فتاحی بهرام روانشناسي تربيتي 00
حشمتي سيس کاظم مديريت آموزشي 00
ملکی آوارسین صادق علوم تربيتي 00
قایم مقامی هزاوه سیدسعید دامپزشکي - آبزيان 23
عیسی زاده آیاز علوم کامپيوتر 20
چراغی حسین علوم دامي 00
وحیدی مهر سعید علوم قرآن و احاديث 40
سلامت سردرودي اصغر فقه و مباني حقوق اسلامي 00
پورجبار جاهد بهروز فلسفه و كلام اسلامي 20
گل صنملو رقيه علوم قرآن و احاديث 00
فرهومند پرويز 00
صدقي علي اصغر فيزيك جامدات 33
آقامحمدزاده فرخ عمران 10
فرزان علی مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي 01
حسین زاده امید علی مديريت آموزشي -140
ظروفی مجید پژوهشگري علوم اجتماعي 00
بهجت اکبر تاريخ هنر 12
چوبفروش خوئی داود شيمي آلي 20
وکیلی فسقندیسی بهرام رياضي محض -جبر جابجايي 45
نوروزی تیمورلوئی حسین فلسفه وكلام اسلامي 00
اسلامي التفات فقه و مباني حقوق اسلامي 00
آزرمان حميد فيزيك 00
ناهیدی آذر فریدون تاريخ هنر 30
قره داغی معصومه تاريخ 10
سلیمی شاملو علی رياضي کاربردي 40
مسروری ناصر رياضي محض 30
یگانه عبدالرضا دامپروري 45
جواهرزاده سعید عمران -سازه 00
همتی مریم روانشناسي 10
شقاقی مسعود زبان انگليسي 30
مديري ناصر کامپيوتر 00
علوي کيا بابک فيزيك 00
معرفت یداله رياضي محض 35
12345678910...